Profesionální hasiči školili dobrovolníky

Foto: HZS SK
Foto: HZS SK

Velitelé a strojníci jednotek sboru dobrovolných hasičů Prahy – západ absolvovali pravidelnou odbornou přípravu, letos pod vedením velitele čety řevnických profesionálů Jiřího Fürsta.

Školení, na které byli pozváni zástupci ze 36 jednotek, proběhlo ve dvou částech. V září se v hasičských zbrojnicích uskutečnila teoretická část. Velitelé se vzdělávali u svých zbraslavských kolegů a strojníci ve Skochovicích.

Na konci října přišla na řadu praktická zkouška. Velitelé a strojníci jí procházeli společně a vzhledem k velkému počtu zúčastněných se jedna odehrála v okolí Jíloviště a druhá ve Ski areálu Chotouň. Znalosti hasičů prověřilo hned několik stanovišť, například pořadová příprava, dálková doprava vody, požár v nepřístupném terénu, únik nebezpečných látek, vyplnění zprávy ze zásahu, zdravotní příprava, práce ve výškách či hašení v uzavřených prostorách. Školení všichni zakončili písemnou zkouškou.

Celou akci měli na starost profesionální hasiči Středočeského kraje ze stanic Řevnice a Jílové u Prahy. „Do organizace a provádění se zapojilo 26 příslušníků obou stanic pod vedením velitele čety požární stanice Řevnice ppor. Jiřího Fürsta. Své zázemí poskytly i zmiňované sbory dobrovolných hasičů z Jíloviště, Zbraslavi a Skochovic. Všem patří poděkování,“ uvedl npor. Bc. Miroslav Český, velitel řevnické stanice.

(lib)