Problémy a řešení chce s občany probrat vedení Černošic a Letů

Foto: Lucie Hochmalová

Černošice, Lety – „Přijďte se dozvědět, jaké projekty připravujeme. Přijďte prodiskutovat, které problémy přetrvávají a  jaké jsou možnosti řešení,“ vyzývají černošičtí radní včele se starostou, kteří se s  občany potkají pondělí 9. ledna v 17 hodin v kulturním sále na Vráži.

“Přijďte probrat, jak společně můžeme město rozvíjet,” zvou na neformální diskusní setkání, které  by mělo trvat asi dvě hodiny.

Podobná beseda se koná ve  středu 18. ledna v  Letech, konkrétně v  jídelně místní základní školy. Vedení obce by rádo vědělo, jak si místní obyvatelé představují další rozvoj Letů, s čím jsou spokojeni a  co by naopak zlepšili. Výsledky diskuse budou poté zpracovány do strategického dotazníku a zveřejněny na webu obce. Průzkum stanoví priority projektů pro období 2022–2026. Okruhy dotazů zahrnou dopravu, občanskou vybavenost včetně technické infrastruktury a  životního prostředí. Na  konci proběhne slosování všech účastníků o lákavé ceny.