Přijdeme o Pražský okruh?

Přijdeme o Pražský okruh

Provoz na Pražském okruhu se má zastavit. Požaduje to starostka Slivence.

Důvodem k zastavení provozu má být nedodržení limitů hluku ve Slivenci. Hygienické měření už prokázalo, že v případě západních větrů překračuje hluk v obci povolené limity.

Na okruhu má proto v okolí Slivence vzniknout nová protihluková zeď. Ta se ale nezačala stavět. Její příprava se zastavila. Obec svaluje vinu na Ředitelství silnic a dálnic, to se ohrazuje problémy při výkupu pozemků a vlastníci pozemků tvrdí, že se na ně nikdo neobrátil.

Hygienické normy stanovují limit hlukové zátěže 55 decibelů přes den a 45 decibelů v noci. Jejich překročení je možné povolit jen na omezenou dobu. Starostka proto v únoru požádala o zastavení provozu na okruhu.

(jm)