DOBNET Zpravodaj 3/2013

V Berouně tento týden probíhá mezinárodní setkání odpůrců hydraulického štěpení při těžbě. Její účastníci požadují úplný zákaz používání této technologie. Debata, která se bytostně dotýká našeho regionu, je ale trochu diskvalifikována malou znalostí tématu. Rozhodli jsme se proto přispět k informovanosti o problému a věnovat hydraulickému štěpení hlavní téma březnového DOBNET Zpravodaje. Dali jsme slovo vědci z Ústavu mechaniky hornin Akademie věd a některé jeho informace zkusili ověřit a zasadit do kontextu. Cílem tohoto čísla je přispět k tomu, abychom o těžbě mluvili spíše v argumentech, nikoliv v emocích.

DZ3_2013e