Představujeme vám Školy HLÁSEK – základní škola a mateřská škola, s. r. o.

Foto: archiv školy

HLÁSNÁ TŘEBAŇ – Vnitřní motivace a smysluplnost učení. „Můžeš přivést koně k vodě, ale pít už musí sám.“ Hlásnotřebaňské školy Hlásek pečují o děti od 2,5 roku do 11 let. Do vzdělávacího procesu se připojují už v mateřince nebo od 1. třídy.

Hlásek dbá na rodinné klima a dobré vztahy mezi pedagogy, dětmi a rodiči. Učitelé se zaměřují na rozvoj potenciálu dítěte bez ohledu na to, zda bude studovat vysokou školu, nebo se vyučí řemeslníkem. Vedou děti k samostatnosti, zodpovědnosti, ohleduplnosti a slušnosti. Za 12 let fungování jsou jasné hodnoty školy i metody, které dětem prospívají. Novou metodu se učí všichni a zavádí se ve všech třídách. Navíc do školy docházejí metodici, kteří dohlížejí na správnou aplikaci. Všichni pedagogové mají potřebné certifikáty.

Ve školce pracují s metodou Začít spolu, děti fungují v centrech. Důležitou součástí výuky je podpora kritického myšlení, čtenářské pregramotnosti a matematických dovedností. Součástí dne je i metoda FIO. Pedagogové dbají na to, aby děti měly radost ze své práce a z malých úspěchů. Rády tvoří svá portfolia (malá „kronika“ mapující období školky), která si prohlížejí s kamarády i rodiči. Nadšené jsou také z dopisů, které píšou paní učitelky na základě cíleného pozorování dítěte (metoda Learning Stories). Je to skvělé pro odhalování potenciálu dítěte. 

Metoda Začít spolu je plně rozvinutá i na základní škole, hlavně v předmětu ČaS, metoda Kritického myšlení se objevuje ve všech hlavních předmětech. Dále tady pracují s metodou prof. Hejného a obohacují ji o prvky moderní matematiky. Součástí výuky je zde také metoda FIO.

V Hlásku dbají na všestranný rozvoj dítěte. Hodně času tráví děti v krásné krajině kolem Berounky. Učí se venku, jezdí na výlety, puťáky, lyžáky, plavání, jezdí na kole a často chodí pěšky. Děti s dospělými vaří, pečou a využívají dílny. Hudební výchovu a drama je učí herec a profesor z HAMU, angličtinu dva rodilí mluvčí. Kvalitní program mají i v odpolední družině. 

„Souznění rodičů a učitelů ve vizi a v jejím naplňování považujeme za velmi důležité. Partnery jsou pro nás rodiče, kteří nečekají od soukromé školy jen zaplacenou službu, ale vnímají Hlásek jako učící se školu, očekávají partnerství, jsou ochotni reálně nahlížet na své dítě, připraveni spolupracovat a vyhradí si čas na zpětnou vazbu. Ta je pro nás zdrojem informací, příležitostí k zamyšlení, ke společnému učení a směřování,“ popisuje majitelka škol Veronika Vaculičová a dodává: „Potvrdilo se nám, že i bez tlaku na známkování můžeme u dětí podpořit vnitřní motivaci a chuť využít vlastní potenciál. Myslím, že se nám daří do světa v 5. třídě vypouštět zdravě sebevědomé děti, které si vyberou školu samy.“

PROHLÍDKY A ZÁPIS

 • Zápis do ZŠ: 12. 4. 15.30–17.30. Náhradní termín 20. 4. (po domluvě a pro přihlášené do 12. dubna).
 • Zápis do MŠ: 10. 5. 15.30–17.00.
 • Pro zájemce: info@skolyhlasek.cz (domluvte si osobní schůzku), zelené tlačítko Zápis na webu (registrace k zápisu a potřebné dokumenty) nebo tel. 777 568 562.

KONTAKT

DĚTI A PEDAGOGOVÉ

 • MŠ: dvě třídy dělené na čtyři skupiny, každá má maximálně 12–14 dětí a 2–3 pedagogy 
 • ZŠ: 5 tříd (1. stupeň ZŠ), průměrně 15 žáků ve třídě
 • Děti vyučují kvalifikovaní pedagogové. Ve třídě je zpravidla učitel a asistent pedagoga nebo učitelé učí v tandemu.
 • Volná místa a ZÁPIS na www.skolyhlasek.cz
 • Od září 2023 zvažujeme otevřít pilotní třídu 2. stupně (6.třída)

VÝUKA JAZYKŮ

 • MŠ: angličtinu vyučují nenásilnou formou lektoři v rámci celého týdne
 • ZŠ: angličtinu vyučují rodilí mluvčí (oba bilingvní AJ a ČJ) od první třídy 

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

 • Dlouhodobé zkušenosti s odbornou péčí o dětmi s vývojovou dysfázií, logopedickými a sluchovými vadami, poruchami učení a dalšími hendikepy. Speciální pedagožka, psycholožka, logopedka a metodička prevence zapojeny do výuky min. 2 dny v týdnu.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 • Kroužky: Aj a nástroje
 • Ostatní aktivity jsou v ceně školného (keramika, turisťák, tvoření, kutilské dílny, programování, robotika, vaření a pečení, ruční práce, plavání, bruslení, sportovní příprava a míčové hry, turistika, tanec).
 • Pořádáme jarmarky, slavnosti, rodičovské kavárny, divadelní představení, plesy, uklízíme naše okolí a přispíváme na dobročinnost.

DOPRAVA

 • Žst. Hlásná Třebaň (3 min.). Vzdálenost budov 300 metrů.

PROVOZNÍ DOBA

 • MŠ: 7.00–18.00 (v pátek do 17.30)
 • ZŠ: 7.00–18.00 (v pátek do 17.30)

ŠKOLNÉ

 • MŠ: 10 200 Kč/měsíc (lze i částečná docházka)
 • ZŠ: 10 800 Kč/školní rok včetně družiny a kroužků
 • Je možné žádat o stipendium, nabízíme slevy pro sourozence