Daňová přiznání lze 21. března osobně předat pracovnicím finančního úřadu

Ilustrační foto: ICP

ČERNOŠICE – Vyplněná daňová přiznání mohou obyvatelé v dolním Poberouní odevzdat osobně pracovnicím finančního úřadu. Ten stejně jako v minulých letech zajistil službu občanům v podobě výběru daňových přiznání v úterý 21. března. Daňová přiznání bude přijímat pracovnice finančního úřadu od 14 do 18 hodin v coworkingovém centru PŮDA, které se nachází v podkroví černošické radnice na adrese Karlštejnská 259 v Černošicích.

Daňová přiznání lze také podat elektronicky prostřednictvím portálu MOJE daně na www.mojedane.cz do 2. května, osobně na podatelně územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu nebo poštou v listinné podobě do 3. dubna. Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob výhradně elektronicky vzniká nejen zpřístupněním datové schránky zřizované ze zákona, ale i uložením zákonné povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Elektronicky lze přiznání podat nejlépe prostřednictvím portálu MOJE daně na www.mojedane.cz nebo přes datovou schránku.