Představujeme vám Mateřskou školu Dobřichovice

Foto: archiv MŠ

DOBŘICHOVICE – Místo, kde děti v bezpečí získávají podporu na cestě za poznáním světa i sebe sama. Velká zahrada, prostorné třídy, keramická dílna v objektu, modelová učebna, to jsou jen některé přednosti, které nabízí Mateřská škola Dobřichovice. Budova školky se nachází nedaleko centra Dobřichovic v klidné vilové zástavbě. Mezi dětmi i rodiči je velmi oblíbená.

Mateřská škola stojí uprostřed rozlehlé zahrady, která je osazena herními prvky v duchu ekologické výchovy (hmatové chodníky, vrbové přístřešky, motýlí, bylinkové i zeleninové záhony, učební interaktivní tabule). Je zde i bazén, který v horkých dnech děti využívají ke koupání.

Třídy jsou světlé a moderně vybavené. Poskytují dostatek prostoru pro hru, ale i pro pohyb a odpočinek dětí. V budově je modelová učebna, která imituje prostředí školní třídy. Probíhají zde logopedické depistáže, testy školní zralosti, kroužek Hrátky s angličtinou, ale také školení pro pedagogy. Škola dlouhodobě spolupracuje se školním psychologem, který je k dispozici přímo v budově MŠ.

V suterénu je keramická dílna, v níž zkušená lektorka pořádá oblíbený kroužek keramiky. Na něj rodiče přispívají pouze částkou pokrývající cenu materiálu a energií na provoz keramické pece. Děti pravidelně docházejí do blízké sportovní haly Jojo Gym, kde pod vedením trenérů po celý rok trénují základy sportovní gymnastiky.

Ve školce probíhá mnoho akcí – pravidelně sem přijíždějí divadla či hudebníci, na školní zahradě hostí sokolníka, chovatele drobných zvířat nebo třeba příslušníky IZS s ukázkou jejich práce. Každoročně připravují Sportovní den, Dětský den, mikulášské a vánoční besídky, Rozloučení s létem atd. Společně s dětmi chystají besídku ke Dni matek.

Děti vedou aktivním příkladem k sociálnímu cítění, spolupracují s nadací Beluška, z. s., Helppes (vodicí psi, inkluze zrakově postižených), každoročně pořádají Ponožkový den (Světový den Downova syndromu), svorně přispívají na tříkrálovou sbírku a adventní akci Krabice od bot.

V neposlední řadě se ve školce mohou pochlubit výbornou školní kuchyní, kde se pod vedením proškoleného výživového poradce připravují zdravé pokrmy s častým využitím surovin, jako jsou luštěniny, bulgur, quinoa, pohanka atd. Dětem i personálu zde moc chutná.

A jaká je vize? „Vytvořit školu, která je místem jistoty, bezpečí, vzájemného porozumění a pozitivních mezilidských vztahů. Prostředí, ve kterém je nám dobře, školu, jejíž činnost je v souladu s přírodou,“ říká ředitelka školy Monika Víšková. 

PROHLÍDKY A ZÁPIS

  • Zápis 15. – 16. 5. (Zápis během roku jen při volné kapacitě)

KONTAKT

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

  • Celkem 147 dětí v šesti třídách, v každé třídě dva pedagogové

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

  • Ano, podporují, mají dlouholetou zkušenost s umístěním těchto dětí ve třídě s nižším počtem žáků, využití asistenta pedagoga.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

  • Kroužek keramiky, hrátky s angličtinou, tanečky, pravidelné bloky sportovní gymnastiky v hale Jojo Gym, kurz plavání pro předškoláky, aktivity spojené s ekologickou výchovou

DOPRAVA

  • Z centra Dobřichovic pěšky, na kole i autem. Asi 15 minut pěšky ze železniční stanice, od autobusu č. 488 nebo č. 311 asi 10 minut. 

PROVOZNÍ DOBA

  • 7.00–17.00

ŠKOLNÉ

  • 1100 Kč/měsíc, předškolní děti zdarma