Před prázdninami budou jednat zastupitelé Karlštejna i Letů

Ilustrační foto: ICP

KARLŠTEJN, LETY – Ještě před prázdninami se sejdou na veřejném zasedání zastupitelé obce Lety i městyse Karlštejn.

Ve středu 28. června budou jednat letovští zastupitelé od 19 hodin v jídelně Základní školy. Na programu jsou například zprávy o přezkumu hospodaření a závěrečné účty DSO Poberounské odpady a DSO Region Dolní Berounka za rok 2022. Projednávat se bude také obecně závazná vyhláška o školském obvodu a obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Karlštejnské veřejné zasedání zastupitelů se uskuteční 29. června od 18 hodin v tamní restauraci Koruna. Na programu je projednání závěrečného účtu Městyse Karlštejn za rok 2022, účetní závěrky Městyse Karlštejn a Základní školy a Mateřské školy Karlštejn. Na závěr proběhne diskuse.