Pražská brána v Berouně se brzy otevře veřejnosti

Ilustrační foto: z archivu Města Beroun

BEROUN – Memorandum o spolupráci na provozu Pražské a Plzeňské brány uzavřel Středočeský kraj s městem Beroun, vlastníkem kulturních památek. Novou expozici a provoz zajistí Muzeum Českého krasu.

Memorandum podepsali ve čtvrtek 18. dubna v Berouně starostka Soňa Chalupová, krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda a zástupkyně ředitelky Muzea Českého krasu Lucie Holková. Cílem Memoranda je vytvořit atraktivní návštěvnický provoz obou bran s poutavými expozicemi a průvodcovskou službou ve spolupráci berounského Muzea Českého krasu a města Beroun.

Obě městské brány, které jsou ve vlastnictví města Beroun, jsou součástí mimořádně dochovaného systému středověkých hradeb z počátku 14. století, který je dnes k vidění zejména na jižním a východním okraji historického centra města. Prostory Plzeňské brány jsou od roku 1992 provozovány pro veřejnost jako expozice Muzea Českého krasu. Prostory Pražské brány jsou od roku 2020 prázdné.

„Zpřístupnění Plzeňské i Pražské brány veřejnosti je krok správným směrem. Obě brány navíc bude moci muzeum zahrnout i do svých prohlídek města s průvodcem, o které je z řad turistů i Berouňanů tradičně velký zájem,“ konstatovala starostka Soňa Chalupová.

„Jsem potěšen, že se nám i tímto krokem podařilo prohloubit spolupráci jak s Muzeem Českého krasu, tak i se Středočeským krajem. V dohledné budoucnosti budou obě brány jako dominanty města k dispozici nejen turistům, ale i našim obyvatelům, kteří tak budou mít další možnost hlubšího poznání historie města,” dodal místostarosta Dušan Tomčo.

Muzeum Českého krasu zároveň v den podpisu memoranda představilo výstavu prací studentů ČVUT, jejichž úkolem bylo navrhnout modelové projekty možných konverzí budov pro potřeby moderní muzejní práce. Výstava je k vidění v galerii Pěší zóna.

Zdroj: Město Beroun