Povodí plánuje rekonstrukci řevnického jezu

Foto: archiv
Foto: archiv

Se zástupci Povodí Vltavy a projekční kanceláře Envisystem se v pondělí 6. února sejde vedení řevnické radnice. Povodí Vltavy totiž plánuje rekonstrukci řevnického jezu, která bude zahrnovat i vybudování rybích přechodů po obou stranách jezu.

V rámci celkové rekonstrukce jezu, která by se měla uskutečnit v roce 2018, plánuje i výstavbu skluzu pro vodáky. Na pravém břehu má být skluz s dřevěným pokrytím a skluz pro vodáky s dřevěným krytem. Na levém břehu Povodí navrhuje balvanitý rybí přechod.

Cílem schůzky bude dořešit podrobnosti investiční akce a dojednat například i to, kde by mohlo vzniknout zařízení staveniště i příjezd na stanoviště.

(pan)