Polepšovna definitivně zrušena a co s kolísající rychlostí

Polepšovna definitivně zrušena a co s kolísající rychlostíZa poslední měsíce se nám podařilo uskutečnit několik pozitivních změn.

Našli jsme levnější a spolehlivější koncová zařízení. Zrušili jsme poplatky za měření signálu a poté i samotné měření signálu. Vybudovali jsme novou technologii 5.5G na jedenácti vysílačích a zdvojnásobili všem rychlost na celkem 25 vysílačích starší sítě. A před Vánocemi jsme také na starší síti zrušili „polepšovnu“.

Dříve, pokud jste více než hodinu souvisle stahovali větší množství dat, vás systém na 24 hodin citelně omezil v rychlosti. To už nyní neplatí – systém vám v každém okamžiku přidělí kapacitu, která je právě k dispozici.

Přesto ale můžete v některých okamžicích pocítit kolísání rychlosti. Je to dáno takzvanou agregací. Agregace je sdružení více uživatelů do jedné skupiny, sdílející danou přenosovou kapacitu, a to z důvodu, že poskytování vyhrazené linky každému uživateli by bylo neefektivní a neskutečně drahé.

V naší síti je agregace 1 : 20. V praxi to znamená, že se o danou kapacitu vašeho tarifu dělíte s devatenácti uživateli. Pokud momentálně nikdo další nic nestahuje, máte k dispozici maximální rychlost. Pokud se všichni najednou rozhodnou dlouhodobě stahovat, dostane každý dvacetinu rychlosti. Tento případ je spíše hypotetický a v praxi je velmi těžké ho docílit, ale pokud od svého připojení požadujete více, i pro vás máme řešení.

Tím řešením je přechod na síť 5.5G a na tarif Optimal. Výhoda je už v tom, že z vyšší rychlosti je agregace méně znát. Navíc na těchto tarifech máme ve skupinách k dispozici daleko větší kapacitu a jednotlivé skupiny uživatelů nejsou zaplněny. Na jednu dvacetinu rychlost neklesne, ani kdyby se rozhodli stahovat úplně všichni.

Ptáte se, proč jsme se rozhodli o zrušení polepšovny informovat až takto opožděně? Museli jsme si ověřit, jak bude síť na její odstranění reagovat a zda někde nehrozí přehlcení a výpadky. Přestože jsme za uplynulý rok na síti udělali hodně, potřebovali jsme se vyhnout riziku, že se po oznámení zrušení FUP na své připojení všichni najednou „vrhnou“ a hlavnímu administrátorovi pokazí Vánoce.

Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.