Na zápis v Dobřichovicích se stály fronty

Na zápis v Dobřichovicích se stály frontyZápis v dobřichovické základní škole probíhal poslední lednový den od 14 hodin.

Řada rodičů byla při svém příchodu překvapena frontou, která se začala formovat již před oficiálním zahájením zápisu. Škola však byla na velký zájem připravena. U vchodu slečny z devátých tříd společně se všemi formuláři rozdávaly pořadová čísla.
Ti, kteří přišli ve dvě odpoledne, dostali již pořadové číslo třicet.

Ledové království ve školní aule
Aby se děti při dlouhém čekání nenudily, byla aula školy proměněna v ledové království. Na šesti stanovištích byli připraveni starší žáci se svými úkoly, které předškoláky měly zabavit a zároveň vyzkoušet, zda si umí zapnout zip nebo knoflíčky, případně jestli si umí zavázat tkaničku na botě a splnit jednoduché pokyny či zda vědí, co patří do školního penálu. Všude na stěnách se usmívali papíroví sněhuláci a dva velcí sněhoví panáci byli připraveni chytat papírové koule, kterých bylo všude kolem nepočítaně.

Děti po provedení úkolů dostávaly razítka na soutěžní kartu, kterou si vyzvedly při vstupu do auly. Odnášely si ji s sebou k samotnému zápisu.

I rodiče měli dostatek času na to, aby vyplnili formuláře a dotazníky, zda v případě přijetí dítěte do zdejší ZŠ budou též využívat školní družinu. Byla příležitost prohlédnout si učebnice a pracovní sešity, které se používají při výuce v prvních třídách.

Po celou dobu byla přítomna paní logopedka Mgr. Martina Barchánková, takže si s ní rodiče dětí, jimž byla doporučena logopedická péče, mohli domluvit návštěvu v ordinaci, nacházející se v budově druhého stupně školy.

Velká pomoc deváťaček
Organizaci zápisu měly v rukou slečny z devátých tříd. Staraly se o to, aby všichni rodiče dostali formuláře, a vysvětlily, jak je zápis organizován. Upozorňovaly rodiče, na něž přišla řada, do jaké místnosti se mají k zápisu dostavit.

Samotný zápis probíhal v šesti třídách, kde na rodiče a budoucí prvňáčky čekaly dvě paní učitelky. Jedna si povídala s dítětem, dávala mu otázky a jednoduché početní úkoly, děti navlékaly korálky podle zadaného pokynu, malovaly postavy, vytleskávaly rytmus. Poté podobný rytmus vyťukaly ještě na klavíru. Druhá paní učitelka kontrolovala doklady a s rodiči vyplňovala formulář nutný k zapsání dítěte.

Zápis dětí do ZŠ Dobřichovice probíhal až do 19 hodin. „Rodiče k nám přivedli na devadesát dětí,“ řekla zástupkyně ředitele Mgr. Pavlína Seidlerová. Od září budou již čtvrtý rok za sebou otevřeny tři první třídy.

Barbora Tesařová