DOBNET: 5.5G ve Všeradicích, poslední akční kupony a nová hlavní linka

DOBNET 5.5G ve Všeradicích, poslední akční kupony a nová hlavní linkaPosledních několik dní bylo ve znamení zásadních změn a posílení sítě.

10. února jsme zrekonstruovali první vysílač ve Všeradicích a spustili na něm síť 5.5G.

O týden později, 17. února jsme dokončili rekonstrukci a spustili síť 5.5G i na druhém všeradickém vysílači.

Všichni naši uživatelé, připojení na Všeradice, mají nyní automaticky dvojnásobnou rychlost připojení a možnost přejít na modernější technologii 5.5G. zároveň upozorňujeme, že je k dispozici posledních několik kuponů portálu Červená myš.

Pokud o přechodu na 5.5G uvažujete a jste nově v jeho dosahu, máte poslední možnost ušetřit a zároveň vyzkoušet daleko vyšší rychlost, než na jakou jste byli zvyklí.

V pátek ráno jsme zároveň vyměnili celou hlavní linku – připojení naší sítě do internetu a zdvojnásobili její kapacitu. Jako uživatelé byste měli zaznamenat zlepšení především ve špičce – v neděli a ve všedních dnech vždy večer.

(jm)