Po první značené stezce za výhledy i dobrým pivem

Fota: Michal Bařinka

V minulém vydání jsme se mohli dočíst o počátcích turistického značení Klubu českých turistů (KČT). Hned dvě z celkem čtyř tras vyznačených v roce 1889 přitom vznikly u řeky Berounky.

K nejbližšímu okolí řeky se upínala zvýšená pozornost KČT již od vzniku spolku v roce 1888 (koneckonců první mimopražský klubový odbor vznikl 1889 právě v Berouně). Z velmi ambiciózního plánu na proznačení této oblasti byly však v roce 1889 realizovány pouze dvě trasy, a sice z Berouna do Karlštejna a z Řevnic na Skalku. Co se druhé zmíněné stezky týče, k její obhlídce došlo v první polovině června 1889. Zhruba o měsíc později na ni dorazilo takzvané první označovací družstvo, které trasu „markirovalo“. Z akce se mimo jiné dochovala unikátní fotografie prvních značkařů KČT v terénu. Na historickém snímku je zachyceno celkem pět osob i s rozměrnými turistickými značkami na stromech. Počet lidí je z dnešního úhlu pohledu nezvykle vysoký (turistické značení v současnosti provádějí zpravidla dvojice). Vysvětlení se však můžeme dočíst v klubovém Časopisu turistů z února roku 1890: „Pracujíce rozdělujme se na dvě družiny po dvou pro hotovení značek, kdežto pátý účastník před námi upravuje stromy a kameny, oseká překážející větve a zároveň tím určuje místo pro značky. Upravování jde tak rychle, že dvě družiny sotva stačují s hotovováním značek, proto je malují obě družiny střídavě. V každé družině jeden účastník pracuje barvou červenou, druhý pak bílou; napřed pokládáme značku červení, načež ji druhý omezí bílými proužky.“

Plánování výletu
Turistická stezka, vyznačená v roce 1889, vedla od vlakového nádraží v Řevnicích přes Strážný vrch na Skalku, přičemž nabízela ještě odbočku na Babku. Dnešní trasa má odlišný průběh a Strážnému vrchu se značení zcela vyhýbá. Oslavit letošní výročí 135 let od vzniku prvních tras KČT však můžeme například procházkou po stezce vedoucí z Řevnic okolo Babky do Haloun. Zjednodušit si ji můžeme obrácením jejího směru a využitím autobusového spojení od řevnického nádraží. Pokud si navíc o víkendu rádi přispíme a na výlet se vydáme později, rozhodně zavítejme do známého halounského hostince U Zrzavého paviána. Poté nás čeká přibližně sedm kilometrů dlouhé putování čarokrásnou přírodou.

Půvabné Hřebeny
Když se na cestu vydáme z Haloun, stezka nejprve prověří naši fyzickou kondici: převýšení na následujícím 1,5 kilometru (k Jezírku) totiž činí více než 150 metrů. Romantickou vyhlídku na vodní hladinu Jezírka obklopenou sruby si jistě vychutnáme. Jinak ale obyvatelům trampské osady El Paso ponecháme soukromí a pod patronátem modrých turistických značek vykročíme vstříc skalnatému vrchu Babka (505 m). Až k Babce vede značená odbočka, kterou bychom neměli přehlédnout. Zvláště v období vegetačního klidu nabízí místní vyhlídka vskutku impozantní panorama. Tento výhled učaroval před 135 lety také tehdejším členům KČT. Chtěli jej zpřístupnit veřejnosti prostřednictvím turistické trasy. Jakmile se potěšíme dalekým výhledem do krajiny, po modře značené cestě sejdeme do údolí Babského potoka, odkud nás zelené turistické značky dovedou až na nádraží v Řevnicích. Při čekání na vlak můžeme připít na zdraví dobrosrdečných značkařů KČT. V řevnickém pivovaru nedaleko železniční stanice lze totiž okusit pivo místní výroby. Naše putování jen stěží zakončíme lépe…

Praktické informace
Doprava
Výchozí místo Halouny obsluhují autobusy jezdící na trase Řevnice – Hostomice a Řevnice – Liteň.

Michal Bařinka