Po 25 letech byla zprůjezdněna Prostřední ulice v Letech

Foto: z Letováku

LETY – Od roku 1998 trval spor o odstranění plotu, který rozdělil ulici Prostřední na dvě části, a tím se stala neprůjezdnou pro obyvatele jedoucí z centra obce domů do ulic Příčná a Letovská.

Obec dlouhá léta vedla spor o znovuzprovoznění této části ulice postupně se třemi vlastníky pozemku pod komunikací, ačkoli prokazatelně uzavřenou část komunikace vybudovala obec na své náklady.

Vleklé řízení

Rozhodnutí o odstranění pevné překážky na komunikaci bylo vydáno již několikrát. Vedlo se však řízení o to, kdo ho má vydat – obec Lety, nebo město Černošice? Nakonec tedy rozhodl krajský úřad, že to bude Městský úřad Černošice. Dále hned několikrát z důvodu formálních nedostatků bylo toto řízení vráceno krajským úřadem na začátek a vedlo se znovu. Nyní je rozhodnutí potvrzené i Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje.

Soukromé pozemky pod obecní komunikací

Asi se na tomto místě budu opakovat, ale všechno začíná a končí u našeho kostlivce ve skříni, a to z minulosti nevyřešených majetkových vztahů. V obci je řada ulic, pod nimiž pozemky nejsou vypořádané – tedy nepatří obci, ale stále jsou v majetku soukromých osob. Ačkoli na nich je desítky let vybudována obecní komunikace, po které se lidé dostávají domů. Pokud by měla být rozdělena komunikace ploty, tak jako to stále je v řadě našich ulic, nejen v Prostřední, ale i v ulicích K Berounce, Na Víru, K Libří, Na Skalkách a dalších, nedostane se řada z nás domů. Dokonce i ti vlastníci pozemků před svými ploty musí přejet po pozemcích několika svých sousedů, aby k nim dojeli. Řešením není stavět plot, aby nebyla cesta. Řešením je jednat o opatřeních, aby cesta sloužila a spojovala vesnici. Ne ji rozdělovala.

Barbora Tesařová pro Letovák