Unikátní výstavba gymnázia dostává další obrysy

Pohled z ověřovací objemové studie nového gymnázia. Skutečná podoba budovy vzejde až z architektonické soutěže Zdroj: Město Černošice

ČERNOŠICE – Do konce roku 2028 by mělo stát nové gymnázium v Černošicích. Prvním symbolickým krokem k jeho výstavbě je Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Středočeským krajem a městem Černošice. Krajští radní návrh memoranda projednali už v červenci a postoupili ke schválení zastupitelstvu.

Investorem stavby pro zhruba 400 žáků bude Středočeský kraj, který se zavazuje zajistit stavbu z vlastních finančních prostředků. Město zase musí darovat Středočeskému kraji pozemky a poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci záměru. Podle krajského radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy jde o zásadní počin, který nemá v novodobé historii kraje obdoby. Až obě strany podepíší memorandum, bude vyhlášena architektonická soutěž, budou vypořádány pozemky a pak budou následovat další přípravné práce.

V historii kraje se stane poprvé, aby na zelené louce vyrostla kompletně nová krajská střední škola. V první etapě bude postaveno 12 kmenových tříd, po druhé etapě jich bude celkem 16, přičemž kapacita bude až 400 žáků. Podle hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové je ve středních Čechách průměrně zhruba šest deváťáků na jedno gymnaziální místo, z toho na Příbramsku jsou to pouze tři deváťáci, zatímco na Praze – západ je to dokonce šestnáct deváťáku na jedno místo na gymnáziu. I z toho podle zastánců stavby vidět, že v našem okrese gymnázium opravdu chybí.

Pohledy z ověřovací objemové studie nového gymnázia. Skutečná podoba budovy vzejde až z architektonické soutěže Zdroj: Město Černošice