Platí nová opatření proti šíření afrického moru prasat

Ilustrační foto: archiv

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přijala další mimořádná nařízení s cílem zabránit šíření afrického moru prasat. Mimo jiné intenzivní celoroční lov.
Africký mor se letos objevil u prasat na Zlínsku. Ke včerejšímu dni, tedy čtvrtku 13. července, veterináři evidovali 30 nakažených divokých prasat.

„Děláme maximum pro to, aby se africký mor prasat nešířil dál na území České republiky. Některá navržená opatření mohou být sice nepříjemná, ale jsou v současnosti nezbytná. Doufám, že veřejnost tuto mimořádnou situaci pochopí a bude s myslivci a veterináři spolupracovat,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Na celém území České republiky začíná platit ustanovení, které ukládá všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu povinnost celoročně lovit všechny věkové kategorie divokých prasat bez rozdílu pohlaví. Nově bude možné pro intenzivní lov divočáků používat zdroje umělého osvětlení či zaměřovače umožňující noční vidění. Povoluje se také odlov na pozemcích, kde probíhá sklizeň zemědělských plodin či střílení divočáků v odchytových zařízeních.

Nařízení se ale nevztahuje na zamořenou oblast stanovenou mimořádným opatřením krajské veterinární správy, to znamená, že v celém okrese Zlín i nadále platí úplný zákaz odlovu divokých prasat. Případný lov divočáků v oblasti výskytu nákazy zvyšuje nebezpečí jejího rychlého přenosu, protože vyplašená zvěř by mohla zaběhnout do větší vzdálenosti.

Do budoucna bude možné lovit divoká prasata i v zamořené oblasti, ale pouze při splnění přísných požadavků na biologickou bezpečnost při lovu a přepravě uloveného kusu. Tato pravidla budou součástí tzv. eradikačního plánu, na němž v současné době pracuje skupina odborníků.

Subjekty, které se věnují preparátorské úpravě vedlejších živočišných produktů pocházejících z pobaltských zemí a Polska, kde se africký mor prasat dlouhodobě vyskytuje, budou muset nejpozději v den, kdy obdrží zásilku, informovat příslušnou krajskou veterinární správu. Státní veterinární správa také upozorňuje, že už v současnosti platí zákaz krmení prasat kuchyňskými odpadky. Nový dokument zdvojnásobuje peněžní sankci za jeho porušení. Fyzická osoba může dostat pokusu až 50 tisíc korun, právnická až 2 miliony korun.

(red)