Parkour učí seniory, jak bezpečně padat

Foto: z archivu JoJo Gymu

DOBŘICHOVICE – V dobřichovickém Jojo Gymu chystají novinku, která není běžnou záležitostí: parkour třetího věku. Motivací bylo předsevzetí, že k aktivnímu způsobu života přivedou i seniory. A po pečlivé přípravě, studiu českých, ale zejména zahraničních zdrojů, v lednu zahájí první hodinu.

Seniorský parkour slouží hlavně jako pohybová terapie. Jde v něm o překonávání překážek. Senioři se v kurzech učí vyhodnotit překážku a co nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem ji zvládnout. Dozvědí se, jak se k ní správně postavit, zdolat ji, tuto dovednost přenést do každodenního života a podpořit tím obratnost v běžném koloběhu.

Účastníci kurzu se naučí lepší orientaci v prostoru a odhadu vzdálenosti. Zlepší si fyzickou kondici, procvičí i pružnost. Lidé v pokročilejším věku mají velké obavy z pádů. Výzkumy uvádějí, že až 42 % osob starších 70 let má zkušenost s pěti až sedmi pády ročně, které jsou dokonce nejčastějším důvodem úmrtí osob nad 65 let. Příčinami jsou různá chronická onemocnění, zhoršení kognitivních funkcí, zraku, sluchu, snižující se fyzická zdatnost, ale i vedlejší účinky léků. Ačkoliv většinu z nich nejde ovlivnit, předcházet důsledkům pádů se starší lidé mohou naučit.