Oprava hlavního tahu na Prahu má stát 48 milionů

Středočeský kraj připravil do takzvaného zásobníku projektů spolufinancovaných z evropských a národních fondů další čtyři dopravní projekty. Jeden z nich se týká i dolního Poberouní.

Jde o opravu silnice číslo 115 vedoucí od hranic Prahy a propojující obce Lety, Černošice a Dobřichovice. Opravovaný úsek měří přes pět kilometrů. Stavba zajišťuje především rekonstrukci vlastní vozovky komunikace, včetně opravy mostu a propustků. Náklady podle předpokladu dosáhnou 48,5 milionů korun bez DPH. I zde se předpokládá začátek realizace v roce 2020.

„Na všechny čtyři projekty je v současné době vypracovaná projektová dokumentace a bude se pro ně hledat dodavatel formou výběrového řízení. Dva z těchto projektů by měly být zahájené v letošním roce, zbylé pak v roce 2020. Všechny budou v případě schválení dotace IROP spolufinancované z evropských fondů,“ uvedl radní Středočeského kraje pro oblast dopravy František Petrtýl.

(pan)