Které silnice kraj nebude v zimě udržovat?

Ilustrační foto: archiv

Středočeský krajský úřad zveřejnil seznam silnic, které jsou nejméně využívané, a proto se v zimě nebudou udržovat. V našem regionu půjde o úseky, které spadají do působnosti 11 obcí.
Konkrétně těchto: Bykoš, Skuhrov, Všeradice, Neumětely, Beroun, Korno, Hostomice, Osov, Liteň, Ořech a Kytín. Úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období, budou označeny svislým dopravním značením Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou “Silnice se v zimě neudržuje”.

Středočeský kraj spravuje bezmála 9 tisíc kilometrů silnic druhých a třetích tříd. Podle radních kraje z nich asi tři stovky kilometrů, přesně 3,37 procent z celkového počtu, je tak málo využívaných, že na nich není nutné v zimním období zajišťovat sjízdnost a schůdnost. „Tyto úseky jsou většinou vyřazené ze zimní údržby z toho důvodu, že jsou velmi málo využívané a řidiči k nim mají jinou, zpravidla lepší, alternativu. Silnice pochopitelně nevyužívají ani vozy hromadné dopravy. Ve všech případech jsme vyjmutí úseků projednali s příslušnými starosty a obce s ním souhlasily,“ uvedl krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl.

(pan)