Odstraňovat rampouchy a sníh ze střech musí majitel objektu, chodcům hrozí nebezpečí

DOLNÍ BEROUNKA – S oteplením hrozí na mnoha místech riziko, že se sníh na střechách začne pohybovat a rampouchy uvolňovat. Hasiči varují před možným nebezpečím. Chodci by se měli v rámci možností vyhýbat chůzi pod vysokými budovami, majitelé vozů by neměli v pod šikmými střechami parkovat.
Hasiči zároveň upozorňují, že odpovědnost za bezpečný stav a údržbu střech mají výhradně majitelé objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob. Sníh a led ze střech by měli odstraňovat průběžně, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena, dále ho odklízet symetricky, nejlépe z obou stran současně a nenahrnovat ho na jedno místo. Pokud shazují sníh či rampouchy na rušnou komunikaci, musí dát pozor, aby nedošlo ke zranění chodců nebo škodám na majetku.
Profesionální hasiči sníh ze střech neodklízejí, je odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu, či se obrátili na technické služby. Profesionální hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví popř. majetek občanů. Hasiči také mohou pomoci v místech s větším pohybem osob, na školách nebo zdravotnických zařízeních.