Obyvatelé Hlásné se seznámí s návrhem plánu

Ilustrační foto: archiv

Návrh strategického plánu rozvoje Hlásné Třebaně a Rovin si budou moci lidé pročíst a prohlédnout na prezentaci ve čtvrtek 17. října od 19 hodin v restauraci Česká Hospoda.

Následně jej budou moci připomínkovat. Po zapracování těchto připomínek je možné strategický plán schválit zastupitelstvem.

Obec nechala už na počátku roku zpracovat sociodemograckou analýzu, která odhadla vývoj počtu obyvatel v příštích letech. Po ní proběhlo dotazníkové šetření. Téměř 400 respondentů odpovědělo i na to, co považují v obci za nejdůležitější. Vznikla také urbanisticko-architektonická analýza.

S dotazníky a analýzami se seznámila pracovní skupina složená jak ze zastupitelů, tak ze zástupců spolků a organizací v obci působících. Zastupitelé v průběhu letních prázdnin zpracovali ke každému projektu odhad nákladů a rozdělili si zodpovědnost za vedení jednotlivých projektů.

„Na základě reálných finančních možností obce a odhadu dotačních výzev byl zpracován plán, ve kterém jsou jednotlivé projekty seřazeny v čase,“ uvedl starosta obce Tomáš Snopek s tím, že zastupitelstvo bude nejméně jednou ročně seznam projektů aktualizovat.

(pan)