Obce založí nový svazek kvůli svozu odpadu

Podzemní kontejnery v Černošicích. Foto: FB města Černošice

DOLNÍ POBEROUNÍ – Obce v dolním Poberouní se rozhodly k zásadní změně ve svozu odpadů. V souvislosti s chystanými změnami v odpadovém zákoně zde vznikne nový dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady.

Jeho cílem bude dosáhnout společného řešení svozu a zpracování odpadu skrze vlastní komunální svozovou firmu. Tvořit jej budou obce ležící podél Berounky, doplní je i městys Liteň a do budoucna možná i další obce.

Založení dobrovolného svazku obcí Poberounské odpady již schválili například zastupitelé v Černošicích. „V současné době v obci zajišťuje svoz odpadu sdružení nadnárodních firem, jejichž cílem je především maximalizace jejich zisku. A tak máme nejen my, ale i obce v našem nejbližším okolí často pochybnosti o tom, jaké množství odpadu je nám účtováno a jaké skutečně svezeno. Komunikace se společností a snaha o změnu systému svozu je dosti složitá,“ uvedl starosta další členské obce Hlásné Třebaně Tomáš Snopek. „Od tohoto kroku si slibujeme získání kontroly nad množstvím vykazovaného odpadu. Souběžně s tím zavedeme v roce 2021 částečný D2D systém zaměřený na plasty a vyloučení bioodpadu ze směsných popelnic,“ dodal starosta Litně Filip Kaštánek.