Obce požadují rekonstrukci trati a nový koridor

Ilustrační foto: archiv

Memorandum o budoucnosti železniční dopravy v dolním Poberouní společně podepíší zástupci obcí regionu Dolní Berounka, Středočeského kraje a ministerstva dopravy. Slavnostní akt je naplánován na 27. září na ministerstvu dopravy.

Memorandum obsahuje tři hlavní cíle, na kterých se signatáři shodli. Snížit do roku 2025 hluk ze současné a budoucí nákladní železniční dopravy, usilovat o rekonstrukci a optimalizaci trati 171 pro příměstskou dopravu, a to i po etapách.

Ve třetím bodě chtějí signatáři prosadit v co nejkratším časovém horizontu výstavbu ekonomicky obhajitelné varianty přímého železničního propojení Prahy a Berouna, vedeného mimo údolí řeky Berounky, které bude využito pro dálkovou nákladní i osobní dopravu.

(pan)