Nová aplikace informuje o znečištění ovzduší

Světlo světa spatřila mapová aplikace, která zobrazuje stacionární zdroje znečišťování ovzduší na území Středočeského kraje, ke kterým vydal místní krajský úřad povolení provozu.
Aplikace nabízí nepřeberné množství informací, jako například název a kategorie zdroje znečištění, název provozovatele, kdo a kdy žádost vyřizoval, pod jakým číslem jednacím atd. Při realizaci této aplikace byla snaha naplnit dva cíle. První cíl se zaměřuje na informovanost a osvětu veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší

Druhým cílem je zprostředkovat zaměstnancům krajského úřadu odkazy na digitalizované dokumenty.

Aplikaci připravil Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s Odborem informatiky / GIS.

(red)