Obce mají mapové podklady na jednom místě

Novinkou na webových stránkách města Řevnice je mapový portál města. Záložku najdete v sekci Město. Geoportál od společnosti Gepro využívají i další obce v dolním Poberouní.

Slouží k přístupu k prostorovým informacím a dalším mapovým datům jako jsou ortofotomapa, topografická mapa nebo katastrální mapa. Na jednom místě a velmi jednoduše pouhým kliknutím si tak můžete zaškrtávat a prohlížet jednotlivé vrstvy.

Zobrazit si můžete i územní plán nebo záplavová území. Nechybí zde ani historické mapy nebo technické mapy s vyznačením rozvodů elektro, plynu, kanalizace a vodovodu. Stejný portál nabízí i město Černošice.

(pan)