Obce i podnikatelé mohou žádat dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu

Ilustrační foto: archiv

DOLNÍ POBEROUNÍ – Od poloviny června mohou obce a právnické či fyzické osoby podávat žádosti o dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji. V dotačním programu na vybudování potřebné doprovodné infrastruktury, jako je budování stanovišť pro obytná auta, záchytných parkovišť nebo vývazišť je připraveno 12 milionů korun.

Konkrétní zaměření dotací se týká rozvoje karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a modernizace cyklistické infrastruktury. V rámci programu tak může být podpořena rovněž projektová příprava v souvislosti s žádostmi o dotace z evropských či národních dotačních titulů. Příjem žádostí o finanční podporu potrvá od 14. června do 8. července.