Obce bojují s nedostatkem vody, je třeba šetřit

Dočasné omezení užívání vody z veřejného vodovodu vyhlásila dobřichovická radnice. O maximální šetření vodou žádají také další představitelé obcí.
Z důvodu dlouhotrvajícího sucha a nepříznivého výhledu počasí je v Dobřichovicích zakázán odběr vody z vodovodní sítě pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění bazénů a podobně.

Podobná je situace v Letech. „Informovali jsme občany o nedostatku vody ve zdrojích v Karlickém údolí. Proto byla od neděle 11. června  celá obec zásobována z rezervního napojení z přivaděče TřeMoLe, který do obce přivádí pražskou vodu,“ informovala na webu obce starostka Barbora Tesařová. Současně vyzvala občany k maximálnímu šetření vodou, omezení napouštění bazénů a zálivky trávníků, mytí automobilů atp.

Řevnická radnice zatím podobné opatření nemusela přijmout, vody je podle starosty Smrčky zatím dostatek. Přesto i on nabádá k šetření vodou. Stejně jako například starostka Karlíka Marie Sommerová nebo nejvyšší představitel Berouna Ivan Kůs.

(pan)