Nová škola v Dobřichovicích přivítala první žáky

ZS Dobrichovice_0Na začátek letošního školního roku v Dobřichovicích jen tak nezapomenou – žáci a učitelé zahájili výuku v moderních prostorách nové základní školy a zástupci města a okolních obcí vyřešili kritický nedostatek míst ve školních lavicích.

Nová budova základní školy v ulici 5. května byla slavnostně otevřena o den dříve. Do moderních prostor jedné z největších staveb v  novodobé historii Dobřichovic přišli nejen zástupci veřejného života či realizátoři stavby, ale také občané města a okolních obcí.

Ještě před projevy pozvaných hostů všichni zhlédli časosběrný film, který poutavou formou zachycoval průběh celé stavby, od poklepání základního kamene až po finální podobu. Mnoho ze zúčastněných vyjádřilo uznání, že za uplynulých 16 měsíců byl udělán obrovský kus práce. Kolaudace proběhla 21. července letošního roku.

Slavnostní projev pak pronesli hosté, kteří měli na celou stavbu bezprostřední vliv: starosta města Dobřichovice Michael Pánek, ředitel základní školy Bohuslav Stejskal, architekt Oldřich Hájek, který pochází ze Zadní Třebaně a jako místní obyvatel byl pro Dobřichovice zárukou, že nová škola bude v souladu s dosavadní pěknou architekturou města. Promluvil i Tomáš Novák ze společnosti EDIFICE, jež se kromě jiného podílela na projektovém řízení a přípravě zadávací dokumentace, dále Petr Kajer a Tomáš Hadáček ze stavební společnosti Subterra, Ing. Josef Tichánek, zajišťující stavební dozor, a starostky obcí Lety a Karlík Barbora Tesařová a Marie Sommerová, následovány senátorem berounského obvodu Jiřím Oberfalzerem.

Starosta Dobřichovic Michael Pánek poděkoval celému realizačnímu týmu, který se na stavbě podílel. A také zmínil fakt, že jsou situace, kdy investice do budovy školy musí v případě nutnosti dostat přednost před dalšími stavbami ve městě, například i před kanalizací. Tento přístup ocenily zejména přítomné starostky z obcí Lety a Karlík.

„Výstavba nové školy pro nás byla podstatnou záležitostí, obrovským přínosem, protože jako obec máme povinnost zajistit školní docházku všem dětem s trvalým pobytem u nás. Spádovou oblastí jsou pro nás právě Dobřichovice. Ale vzhledem k nedostatku školních prostor to byl velký problém,“ řekla Barbora Tesařová, starostka obce Lety.

Děti dojíždějící z Letů do školy v Dobřichovicích tvoří celou čtvrtinu žáků. A jen díky dostavbě školy mohla být podepsána spádová smlouva. Přítomné starostky také děkovaly za to, že Dobřichovice na sebe převzaly největší finanční břemeno. Nová budova stála i s DPH lehce přes 60 milionů korun. Obec Lety přispěla 8 miliony korun, na něž si vzala úvěr, obec Karlík dalšími třemi miliony, 15 milionů činila dotace a „zbývající“ podíl investovalo město Dobřichovice.

Průběh stavby prožili návštěvníci slavnostního otevření hned dvakrát. Po časosběrném filmu ho v rámci doprovodného programu předvedly formou výrazového tance dívky pod vedením Hanky Tuháčkové. Znovu tak připomněly i nelehké okamžiky, například když v úvodu realizace byla škola zaplavena Berounkou. Zazpíval také dětský sbor Chorus Angelus a prostorem se neslo i trio fléten.

Novostavba vyrostla na místě starého křídla dosavadní budovy základní školy. Má asi čtyřikrát větší plochu než byla rozloha původní části. Nachází se v ní 12 nových tříd, pět kabinetů, nová sborovna, zázemí pro výuku i relaxaci. Obě budovy jsou propojené, aby provoz školy probíhal plynule.

Přítomní hosté ocenili nejen fakt, že školáci získají dostatek prostoru spolu s moderními formami výuky, ale také architektonické provedení stavby. Třípodlažní objekt má atypický půdorys odskakující fasády a plochou střechu s takzvaným kšiltem. Dobřichovice tak vyřešily nejen nedostatek školních míst, ale mají i architektonický zážitek.

(lib), Foto: Jiří Tesař a Petra Stehlíková

ZS Dobrichovice_WEBZS Dobrichovice3_WEBZS Dobrichovice4_WEBZS Dobrichovice5_WEBZS Dobrichovice6_WEBZS Dobrichovice7_WEB