Nedělní advent v Radotíně

V neděli 14. prosince zazní v radotínském kostele sv. Petra a Pavla Česká mše vánoční v podání smíšeného pěveckého sboru SUDOP a za doprovodu orchestru učitelů místní Základní umělecké školy Klementa Slavického.

Koncert začíná v 15 hodin. Ale již od 13 hodin budou na náměstí probíhat vánoční trhy s pravou adventní atmosférou – koledami i možností nakoupit dárečky. Vystoupí také děti z radotínské mateřské školy a muzikou trhy okoření i Fotr&kolektiv. Srdečně zve rodinné centrum Pexeso ve spolupráci s městskou částí Prahy 16.

(lib)