Naučná stezka vás zavede k rybníku a kolem hřbitova

Foto: Lucie Hochmalová

DOLNÍ BEROUNKA – V našem okolí je mnoho naučných stezek, které vám ukáží zajímavá místa. Jednu z nich můžete navštívit v Litni. Začíná v ulici Náměstí před bývalým špejcharem a má čtyři tematické trasy.

Naučnou stezku v Litni umístila obecně prospěšná společnost Atelier Svatopluk v roce 2013 a rozdělila ji do čtyř barevných okruhů; všechny začínají u špejcharu. Některé části stezky vedou také do sousedních obcí Bělče, Leče a Dolních Vlenců.

Jednotlivé okruhy jsou pro přehlednost rozlišeny písmeny i barvou. Trasa A (zelená) má dvanáct zastavení, trasa B (žlutá) sedm, trasa C (modrá) pak čtyři a poslední trasa D (červená) také čtyři zastavení.

Po žluté trase k rybníku

Na zimní procházku jsme pro vás vybrali žlutou trasu B. Částečně vede po silnicích, které však nejsou frekventované, a dá se lehce absolvovat i v zimě. A navíc jsou na ní velmi zajímavé zastávky. Celý okruh měří pouze šest kilometrů.

Než se z Náměstí vydáte nahoru Dlouhou ulicí k první informační tabuli, zajděte si ještě na opačnou stranu do sadů Svatopluka Čecha, které jsou jen 300 metrů odsud. Stojí tam budova fary, v níž dnes sídlí Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné (teď bohužel zavřené), kostel sv. Petra a Pavla a také socha Svatopluka Čecha. Tento známý spisovatel prožil v Litni v rodině hospodářského správce zámku Františka Jaroslava Čecha čtyři roky svého dětství.

A pak už se můžete vydat ven z Litně směrem k oboře. Minete Třebízského sady (Václav Beneš Třebízský zde působil jako kněz) a dojdete k oplocené oboře s daňky, ti jsou tu často vidět přímo u silnice. Poté dojdete k historické nádražní budově u Skuhrova a po necelém dalším kilometru k Pustému rybníku v Leči. Nedaleko něj stojí žlutě natřená kaplička z roku 1899.

Zpátky kolem dubu a hřbitova

Z Leče se pak vydejte stejnou trasou nazpátek. Minete památný dub, u místa zvaného Na Babce uhněte na polní cestu z druhé strany obory. Čeká vás tam ještě skalní útvar Babka klevetilka a poslední zastavení u židovského hřbitova.

Staré polorozpadlé budovy u cesty kdysi bývaly márnicí a domem hrobníka, dnes jsou tu opravená pouze vrata na hřbitov. Možná vás ohromí, jak je toto místo odpočinku rozlehlé a udržované: všechny náhrobky jsou postavené a celý hřbitov upravený. Vznikl už v roce 1860, kdy Jaroslav Kuňata, hrabě z Bubna, povolil na svém panství zřízení židovského hřbitova. Hřbitov sloužil pro pohřbívání Židů z širokého okolí. Zajímavostí je, že v roce 1793 žilo v Litni 23 židovských rodin a existovala tu i synagoga s rabínem. Tu během procházky rovněž uvidíte, stojí na Náměstí a slouží jako hasičská zbrojnice.

Tady může váš výlet skončit. Pokud budete chtít, můžete se klidně vydat na další okruh. Zajímavostí je tam také dost.

Zastavení na žluté trase B (měří 6 kilometrů):

B1. Zvěř v oboře
Obora za Litní nabízí návštěvníkovi pohled na chov jelenů a daňků.

B2. Nádraží Skuhrov (Leč)
Na žluté stezce vede silnice z Litně přes železniční trať 172 směrem k obci Leč přes Skuhrov pod Brdy kolem železniční stanice s čekárnou z doby stavby trati v roce 1901.

B3. Rybník
Žlutá stezka vede k Pustému rybníku v Leči, na němž se při povodni v květnu 1844 prováděla protipovodňová opatření za účasti vojenských oddílů.

B4. Kaplička Leč
V obci Leč najdete kapličku z roku 1899 s křížkem vysvěceným v roce 1875 liteňským kaplanem Václavem Benešem Třebízským.

B5. Obora
Na jižním okraji Litně směrem na Leč v lokalitě Pod Cihelnou je vlevo od silnice obora s chovem daňka evropského a v zatáčce u silnice památný strom evidovaný jako Dub letní Pod Cihelnou.

B6. Zasypaný lom (Babka)
Nedaleko židovského hřbitova vede žlutá stezka k lokalitě Na poušti kolem skalního útvaru s názvem Babka klevetilka podle pověsti o zkamenělé klevetivé trhovkyni.

B7. Hřbitov
Židovský hřbitov z roku 1680 na kraji lesa jižně od Litně s přibližně 400 barokními a klasicistními náhrobky, márnicí a s domem hrobníka je kulturní památkou.

Lucie Hochmalová