Národní Svatoludmilská pouť na Tetíně uctila českou patronku

Lebka svaté Ludmily Foto: Monika Hurtová

TETÍN – Oslavy Roku svaté Ludmily vyvrcholily 17. až 19. září na Tetíně. Konala se tu Národní svatoludmilská pouť, která připomněla 1 100 let od tragické smrti kněžny Ludmily.

To, že je obec Tetín jednou z nejstarších obcí v České republice, asi mnoho z nás dobře ví. Její jméno je spojováno díky Starým pověstem českým s Krokovou dcerou Tetou, která se zde podle legendy usídlila. Nejvýznamnější historickou osobností je ale pro Tetín babička svatého Václava, kněžna Ludmila. Právě Ludmila zde na Tetíně v roce 921 zemřela krutou mučednickou smrtí. Podle dochovaných zpráv byla uškrcena vrahy, které na ni poslala její snacha Drahomíra.

Akci inicioval tetínský starosta

Současnou osobností Tetína je ale zcela jistě pan starosta Ing. Martin Hrdlička. Právě on a jeho nejbližší spolupracovníci se rozhodli, že takové velké výročí, jako je 1 100 let od mučednické smrti matky českého národa svaté Ludmily, si zaslouží něco opravdu velkého. Pravidelně po několik let pořádali na Tetíně Svatoludmilské poutě. Byly to vždy akce příjemně komorní s milou až rodinnou atmosférou. Pan starosta nikdy neopomněl vzpomenout některé zajímavé historické perličky ze života svaté Ludmily a krásně hovořil o jejím odkazu pro další generace. Všichni, kdo se poutí pravidelně účastnili, pevně věřili, že se mu jeho přání na její velké výročí povede.

A k tomu všemu mu mimo jiné pomohl svou iniciativou i Spolek Svatá Ludmila 1 100 let, který celou výroční akci zaštiťoval a realizoval. Posláním tohoto spolku je a bude i nadále péče o odkaz svaté Ludmily a snaha o jeho uchování, šíření a prezentování široké veřejnosti.

Celá pietní akce měla opravdu široký záběr a netýkala se jen obce Tetín.

Lebka svaté Ludmily

V pátek, v předvečer Národní Svatoludmilské pouti dorazila do Tetína, do zdejšího kostela nesoucího Ludmilino jméno, za přísných bezpečnostních opatření lebka svaté Ludmily zahalená v tenkém hedvábí pod skleněným poklopem. Lebka byla vystavena široké veřejnosti téměř celé sobotní odpoledne.

Spolu s pozůstatkem umučené kněžny přijel do Tetína také český rodák, vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn, který byl pověřen k návštěvě Tetína v tento významný den samotným papežem Františkem. Kardinál Christoph Schönborn sloužil pro všechny přítomné poutníky mši. Dalším vzácným hostem byl také kardinál Dominik Duka, který přednesl všem zúčastněným zdravici a posteskl si nad současnou situací ve světě i v naší malé zemi uprostřed Evropy a vyzdvihl důležitost lidské sounáležitosti napříč všemi národy světa. Na pódiu se během akce vystřídalo mnoho řečníků a přítomní si společně zanotovali nejen Českou státní hymnu, ale i mnoho dalších zpěvů a písní.

Pro poutníky, návštěvníky Tetína i místní byl po celý víkend připravený bohatý kulturní program.

Monika Hurtová