Na silnicích čekají řidiče omezení

Foto: archiv

V sobotu 6. června by měla být uzavřena silnice číslo II/116 vedoucí z Letů na Mořinu. Podle obce dojde k uzavírce v úseku rozšiřování komunikace při vjezdu do nově budované mateřinky.

V tomto místě vzniká i nový odbočovací pruh a zpomalovací ostrůvek. Úplná uzavírka má platit od rána do 16 hodin. Stavba nové školky se přehoupla do závěrečného čtvrt roku. V současné době se pracovalo na instalaci vnitřních zařízení.

V sousedních Dobřichovicích zase probíhá výměna dilatačního závěru silničního mostu (pružné spojení komunikace s vozovkou mostu. Výměna mostního dilatačního závěru proběhne za provozu, vyžádá si však určitá omezení dopravy na mostě.

Další připravovanou stavbou je pokračování chodníku do Karlíka. V rámci ní bude vydlážděná část chodníku prodloužena o cca 100 metrů až na hranici s obcí Karlík.

V nejbližší době proběhne též rekonstrukce části ulice Randova. Letos by se měla začít opravovat i část Anglické ulice.

(pan)