Na opravu hřiště vybrali Letováci přes padesát tisíc

Ilustrační foto: archiv

Nové herní prvky, zastřešení má nyní dětské hřiště v Letech V Ofsajdu. Přibude ještě bunkr pro kluky a houpačka pro menší. Na opravu vybrali místní mezi sebou.

Díky dobré poloze, blízkosti fotbalového hřiště a občerstvení je hřiště hojně navštěvované.

„Zvolila jsem cestu příspěvků, a ne cestu dotační, neboť jsem přesvědčena, že lidé, kteří k vybudování hřiště osobně přispějí, si vybudují k tomuto zařízení jiný vztah než ti, kteří tam jen hostují,“ uvedla místní knihovnice Petra Flasarová, která rekonstrukci a sbírku iniciovala.

Přispěly i místní a přespolní firmy. Vybrat se podařilo 52 tisíc.

(pan)