Na Lahovickém mostě u Radotína dojde k omezení provozu

Ilustrační foto: ICP

LAHOVICE – Od 6. dubna až do 25. srpna bude omezen provoz na Lahovickém mostě v Praze. Důvodem je provádění běžné údržby, kvůli které budou průjezdné vždy pouze dva jízdní pruhy.

Zároveň dojde v rámci poslední etapy této akce, tedy v termínu od 31. května do 25. srpna, i k postupné uzavírce vždy jednoho přilehlého chodníku s tím, že náhradní trasa pro cyklisty je vedena po druhém chodníku (s objížďkou pod mostem a přes Výpadovou ul).