Na granty vyčlenila řevnická radnice znovu 600 000 korun

Dětská lidová muzika Notičky Foto: Petra Stehlíková

ŘEVNICE – Celý březen mohou žádat o granty lidé, spolky a organizace v Řevnicích. Termín odevzdání žádostí je 31. března. Radnice opět vyčlenila celkem 600 000 korun.

Z této částky je 350 tisíc korun na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, 250 000 korun je určeno na podporu konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí.

Celková finanční částka určená k rozdělení mezi žadatele pracující s mládeží bude rozdělena v poměru daném počtem členů žadatele splňujícího podmínky k celkovému počtu členů všech žadatelů. Loni podpora na jednoho člena do 18 let činila 706 Kč.

Žádosti i pravidla najdou zájemci na webových stránkách města na úřední desce, případně v záložce Samospráva/Granty. O rozdělení dotací bude rozhodovat pětičlenná hodnotící komise.