Mníšečtí v dotazníku navrhovali, jak zlepšit život ve městě

Ilustrační foto: archiv

Nový strategický plán rozvoje města připravuje radnice v Mníšku pod Brdy. Až do poloviny února mohli obyvatelé zasílat své názory a podněty ke zlepšení kvality života ve městě. 

Vše běželo prostřednictvím dotazníkového šetření. Ten obsahuje 30 otázek, které při jednáních vyprofilovaly pracovní skupiny pro oblast dopravy a infrastruktury, životního prostředí, bydlení, bezpečnosti, sociální a zdravotní péče, školství, kultury, sportu a cestovního ruchu.

Během února a března proběhne další jednání zmiňovaných skupin, která budou spolu s výsledky z dotazníků důležitými analytickými prameny pro strategický plán. Ten zpracovává společnost BDO Advisory.

Po vyhodnocení všech získaných informací se začnou tvořit návrhové části strategického plánu. Hlavním cílem celého projektu je, aby město v dalších deseti letech dobře prosperovalo jako celek.

(pan)