VIDEO: Městys Liteň zrekonstruoval (nejen) školní areál

V Litni slavnostně otevřeli nový školní areál, ve kterém dříve stával internát středoškolského učiliště. Po přestavbě je tu šest školních tříd, školní družina, jídelna, multifunkční hřiště, sportovní hala, sauna, posilovna a také lékařské ordinace.

Během slavnostního aktu, jímž provázel liteňský starosta Filip Kaštánek, prošli  návštěvníci novým areálem, kde byla v posledních dvou letech většina budov přestavěna, renovována nebo po demolici nově postavena. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na více než 120 milionů korun. Litni s nimi pomohlo šest dotací: tři od Ministerstva financí ČR, jedna od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dvě od Středočeského kraje. Městys Liteň ze svého rozpočtu zaplatil pouze 17 milionů.

V budově A jsou nyní nově zrekonstruované bezbariérové lékařské ordinace. V jedné již působí nová dětská lékařka MUDr. Sylva Šebková a v budoucnu by tu měl ordinovat také praktický a zubní lékař. Dále zde najdeme šest tříd pro 180 žáků, dvě třídy družiny a potřebné zázemí. Spojovací chodba pak vede do jídelny v budově B. Jídelnu bude provozovat společnost Scolarest. Budova C skrývá sportovní halu. Venku se nachází multifunkční hřiště se zkrácenými atletickými drahami a doskočištěm skoku do dálky. Součástí areálu je sauna a zatím nevybavená posilovna.

Prohlídka, kterou si můžete prohlédnout ve videu, byla spojena s občerstvením a mistrovským zápasem berounských basketbalistek kategorie U15.