Město přispěje na kroužky dětem z chudších rodin

Ilustrační foto: archiv

Berounská radnice také letos podpoří děti z nízkopříjmových rodin. O stipendium na zájmové volnočasové aktivity mohly rodiny žádat ještě během června.

Samotné stipendium je pak určeno na období září až prosinec 2019. Město ho poskytuje ve výši 90 procent poplatku na dítě za kalendářní rok, nebo jeho poměrné části za období od září do prosince, je-li stipendium poskytováno jen na toto období.

Žadatel musí mít ve výchově dítě, které je žákem 3. až 9. třídy základní školy nebo odpovídajícího ročníku gymnázia a má trvalé bydliště na území města Beroun. Současně mu byla přiznána dávka státní sociální podpory – přídavek na dítě, případně mu v uplynulém půl roce pobíral jiná dávku státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi, Podmínkou je také souhlas s finanční spoluúčastí ve výši 10 procent úhrady poplatku na dítě organizaci.

(pan)