Mé přání: Fungující škola

Mé přání Fungující škola 1Říká Renáta Bartoníčková, nová ředitelka základní školy a mateřské školky Všenory.
Za sebou má mnoho zkušeností – s vedením základní školy jako zástupkyně ředitele, se založením a vedením dětského klubu i s organizováním zájmových aktivit a jiných projektů. Z kariéry pedagoga si odskočila na chvíli do marketingu divadla Minor. Nakonec ji přeci jen opět přitáhla práce s dětmi. Tentokrát na pozici ředitelky Základní školy a mateřské školy Všenory. A převážně o škole bude i tento rozhovor, přestože jsou prázdniny.

Jakým směrem se škola bude ubírat? V poslední době zaznamenává citelný úbytek žáků. Jak hodláte naložit s touto skutečností?Naše škola je malá a počet žáků pod povoleným minimem. Je tedy především třeba získat více žáků, aby mohla škola dál v obci být. Proto se musí ubírat k tomu, aby poskytovala natolik dobré vzdělávání dětí a dobré klima ve škole, aby rodiče pro své děti nehledali jinou školu, ale posílali je do školy v místě bydliště. Uděláme pro to, co bude v našich silách. Zapojíme se do vzdělávání pedagogů, budeme pravidelně testovat úroveň našich žáků celonárodními testy, nabídneme účast školy v soutěžích a v různých projektech, uspořádáme akce pro veřejnost. Budeme se snažit o co nejlepší jméno naší školy. O to, aby se škola stala jedním z center dění v obci.

Jste krátce po jmenování do funkce ředitelky a už jste školu přihlásila do vzdělávacího projektu společnosti Step by step. S jakým cílem a o co se jedná?
Step by step je organizace, jejímž posláním je přispívat k vyšší efektivitě vzdělávání v České republice. Nabízí celoživotní vzdělávání učitelů, zvyšovaní kvality učení dětí, podporuje inkluzi a integraci dětí se specifickými potřebami.

Projekt, do kterého se nám podařilo zařadit, se nazývá „Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce“. Bude probíhat od roku 2010 do roku 2013. Bude realizován pouze na 12 vybraných základních školách v České republice. Získáme tak bezplatně vzdělávání pro celý pedagogický sbor po dobu tří let. Na takovéto ucelené vzdělávání v tak širokém rozsahu by za normálních okolností naše škola neměla finanční prostředky. Předpokládám, že zapojení naší školy do projektu se pozitivně odrazí na postupném zvyšování počtu žáků školy.

V jednání jsou ještě další projekty, které promýšlíte – jeden taneční a další nepálský, který by měl zahrnovat multikulturní a výtvarné aktivity, nemálo poznatků přinese o zeměpisu jižní a jihovýchodní Asie atd.

Mé přání Fungující škola 2Můžete ještě k tomuto projektu říci pár slov?
Nejprve tedy k „nepálskému projektu“. Tento projekt vzniká u příležitosti roku turistiky vyhlášeného nepálskou vládou na kalendářní rok 2011. Byla bych ráda, aby byl realizován, je proto třeba ho diskutovat ve škole s pedagogy. Bude zasahovat napříč do většiny předmětů, které má škola Všenory ve svém vzdělávacím programu. Garantem projektu bude Technické muzeum v Brně, které u příležitosti zakončení celoškolního projektu uspořádá pro školu i veřejnost tématickou výstavu spojenou s vernisáží, nepálským hostem, upomínkovými předměty a výtvarnou dílnou zaměřenou na typická řemesla a výrobky.

Taneční projekt bude patřit na základní škole především do oblasti Člověk a zdraví. V příštím školním roce s ním začneme v mateřské škole a v 1. třídě školy základní. Na 2. stupni bude nabízen jako kroužek nebo nepovinný předmět. Myšlenka nabídnout dětem a jejich učitelům na základních školách tanec a pohyb jako nový prostředek výchovy a vzdělávání je uváděna do života a praxe na školách od roku 2006. Taneční projekt přispěje k rozvoji tvořivosti a fantazie dětí, napomůže ke vzájemné spolupráci kolektivu. Na tento projekt budeme žádat o grant.

Promýšlíte pro školu ještě další témata či programy, které by žáky zaujaly, motivovaly, zkrátka byly zajímavé?
Ano, jen je třeba vše prodiskutovat s učiteli. Možná po vzájemné diskuzi zjistíme, že nás napadají ještě jiné myšlenky, a je docela dobře možné, že ty moje nakonec budou na realizaci muset počkat. Například budeme zvažovat možnost zapojení školy do programu MŠMT Finanční gramotnost pro žáky. Přemýšlím také o „Autorském čtení“ pro podporu tvůrčího psaní, čtenářských dovedností, poznání osobností našeho regionu. Autorské čtení ale ve smyslu literárního festivalu. Ideální by bylo, pokud by se do něho zapojilo co nejvíce základních škol našeho regionu.

S jakým přáním do školy přicházíte?
Mám jednoduché přání – aby škola byla školou fungující. Většina zaměstnanců pro ni pracuje ráda, tak bych si přála, aby zůstali. A protože většinou mají chuť ke změnám, tak bych nám přála, aby tato chuť pro ně byla naplněna úspěchem – tj. rostoucím počtem žáků a dobrým jménem školy. Společně určitě najdeme cestu, jak toho dosáhnout.

Přeji hodně štěstí!
(bt)