Malé středočeské obce mohou získat dotaci na vybudování obecních bytů

Ilustrační foto ze Zadní Třebaně: Petra Stehlíková

DOLNÍ BEROUNKA – Malé obce do dvou tisíc obyvatel mají šanci získat od Středočeského kraje dotaci na vybudování nových obecních bytů. Krajské zastupitelstvo schválilo vyhlášení nového programu ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení v druhé polovině června.

Dotační program počítá s podporou vytvoření nových obecních bytů z nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví obce. Dotace tak bude poskytována na rekonstrukce, modernizace nebo vestavby stávajících objektů, případně rekonstrukci bytového prostoru, který není možné v současné době k bydlení užívat. Na podporu je vyhrazeno pět milionů korun. Žadatelem o dotaci může být obec do dvou tisíc obyvatel. Dle Programu je k žádosti o dotaci nutné přiložit položkový rozpočet, výpis z katastru nemovitostí a v případě, že se projekt týká rekonstrukce bytového prostoru, také vyjádření stavebního úřadu, že v současné době není možné uvedený prostor užívat k bydlení.