Lumek – Klub malých dětí

Lumek - Klub malých dětíPravidelně každý den je otevřen klub malých dětí Lumek – jako alternativa k přeplněným mateřským školám v regionu.

V Lumku nabízíme každodenní možnost vzdělávání dětí od 3 let. Od září 2009 je otevřena také třída Lumeček pro děti mezi 2 a 3 roky. Nástup nejmenších dětí do Lumečku je posuzován individuálně.

Program klubu Lumek vznikl na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a programu Školy podporující zdraví Státního zdravotního ústavu a osobnostní a sociální výchovy.

Zároveň má náš program duši – inspirací je nám běh přírody, svátků a zvyklostí v roce, důležitá je pro nás otevřenost a partnerství s dětmi a rodinami. Pořádáme pravidelná příjemná setkání rodin na Slavnostech během roku, které navazují na program klubu malých dětí Lumek.

NOVINKY V LUMKU
 

Od ledna 2010 otevíráme druhou třídu Lumku v Dobřichovicích pro děti od 3 let, a to v pondělí a ve středu.

Od září rozšiřujeme provoz také na Mořinku – do krásné vesničky na kopci nad Lety, sedm minut jízdy autem z Dobřichovic. V rekonstruované budově obecního úřadu budeme mít celoročně pronajaté prostory ve velikosti dobřichovického Lumku. K dispozici bude i přilehlá zahrádka, ve vesnici je dětské hřiště a nedaleko les. Nové prostory na Mořince budou k předání do léta, proto plánujeme otevření prázdninového provozu v měsíci, kdy bude mít prázdniny MŠ Dobřichovice i MŠ Lety.

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

OS Lumen každý rok v době školních prázdnin pořádá AKTIVITY ve formě příměstského tábora – o letních prázdninách se postaráme o vaše školáky, kteří se s námi rozhodně nebudou nudit!

DALŠÍ AKTIVITY OS LUMEN

OS Lumen je občanské sdružení, které podporuje celoživotní vzdělání a rozvoj osobnosti každého z nás, kdo na sobě chce pracovat a má na dosah Dobřichovice, kde sídlíme. Nabízíme průběžně kurzy, přednášky i individuální hodiny v oblasti péče o děti (např. série přednášek ped. psychologa, klub malých dětí Lumek, Výtvarka a keramika), zdravého životního stylu (přednáška o stravování), rozvoje osobnosti a komunikace (Aktivity, Herna pro nejmenší, Kurz pro děti s odkladem školní docházky), českého jazyka, českého jazyka jako cizího jazyka (individ. kurzy).

Informace o klubu dětí a jiných aktivitách získáte nawww.ilumen.cz, na tel. 731488774, nebo pošlete dotaz e-mailem: info.lumen@seznam.cz.