Ludmily a Bořivojové se sjedou do Tetína

Foto z Tetína: Pavla Nováčková.

Koncerty, trhy, poutní mše i celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů zažijí účastníci svatoludmilské pouti v Tetíně. Koná se v sobotu 21. září, ale začne ale už v pátek filmem Po strništi bos.
Program na hlavním pódiu zahájí v sobotu v 11 hodin poutní mše celebrovaná biskupem Karlem Herbstem. Během ní návštěvníci uvidí novogotický relikviář s ostatky sv. Ludmily a knížete sv. Václava. Vysvěceny budou nové zvony. Od 13:30 do 14 hodin vystoupí děti z místní školy a školky. Hned poté bude vyhodnocen celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů. „Ludmily se letos sejdou v Tetíně již po čtvrté a Bořivojové po druhé. Ocenění chystáme v kategoriích nejstarší a nejmladší Ludmila/Bořivoj, nejvzdálenější podle bydliště a rodinný řetěz jména,“ upřesnili iniciátoři projektu Svatá Ludmila. Přítomné čeká odborná přednáška o tom, co jste možná o Přemyslovcích nevěděli.

Novinkou je tetínský trh, kam je pozváno více než dvacet různých prodejních stánků. Nakoupíte například ručně vyráběné šperky, látkové tašky, keramiku, džemy, nože atd. Součástí bude i pět koncertů, tři na hlavním pódiu: pianista Tomáš Živor, Elvis Presley alias Vladimír Lichnovský a kapela Moped 56, dva v kostele sv. Ludmily, kde v sobotu od 15 hodin zazní zpěvy východní liturgie. Od 18 hodin se zde představí Sbor a orchestr Vysoké školy ekonomické v Praze pod vedením dirigenta Haiga Utidijaniho. Na programu je také burčáková slavnost, hry pro děti, malování na obličej, pouťové atrakce.

Projekt Svatá Ludmila 1 100 let se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. Vyvrcholí připomenutím výročí 1 100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, které proběhne v roce 2021.

(pan)