Liteň z krajské dotace pořídí nový traktor

Foto: Vladimír Kačer

LITEŇ – Nový traktor pro zimní a letní údržbu si bude moci díky získané dotaci pořídit městys Liteň. Na jeho koupi získá radnice 690 912 korun ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Krajští zastupitelé schválili celkem 38 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2 000 obyvatel.

Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 17 milionů korun. Největší dotace míří do Nové Vsi na nové chodníky, v Malé Hraštici na Příbramsku zase dotaci využijí na novou čističku odpadních vod. Program je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1 000 Kč na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu. Menší obce (do 199 obyvatel) mohou žádat o maximální dotaci 200 000 Kč – tu získala například obec Mořinka a využije ji na výměnu osvětlení. Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun.