Lidé se seznámí s vítězným návrhem Příměstského parku Soutok

Soutok Berounky s Vltavou Zdroj: IPR Praha

RADOTÍN, ČERNOŠICE – Již v květnu se veřejnost bude moci seznámit s vítězným návrhem Příměstského parku Soutok a diskutovat o podobě konkrétních lokalit. Setkání spojené s prezentací je v plánu 4. května na Zbraslavi, 23. května v Černošicích a 25. května v Praze – Radotíně.

Příměstský park Soutok je území říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy, má rozlohu přes 1 300 hektarů (což je téměř 300 Václavských náměstí vedle sebe) a je cennou přírodní lokalitou. I proto v roce 2022 Institut plánování a rozvoje Praha ve spolupráci s hlavním městem vyhlásil mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž Příměstský park Soutok. Ten by měl mimo jiné přispět ke snižování dopadů klimatické změny. Cílem soutěže bylo najít architektonický tým, který navrhne komplexní krajinářské řešení území i plán rozvoje formou příměstského parku.

V lednu 2023 postoupily čtyři týmy do druhé fáze soutěže, nyní odborná porota vybrala vítězný návrh. Představeny budou hlavní principy vítězného návrhu a u kulatých stolů se budou společně s veřejností řešit podoby vybraných dílčích projektů. V Černošicích se uskuteční 23. května od 18 do 20 hodin v tamním Club Kině. Projednávat se budou řešené projekty: vstupní bod Černošice, tedy prostor kolem lávky v Dolních Černošicích a obnova údolnice Berounky, přírodě blízká protipovodňová ochrana Dolních Černošic. Slavnostní vyhlášení výsledků krajinářské soutěže se uskuteční ve středu 26. dubna od 19 hodin v pražském Centru architektury a městského plánování. Další informace o projektu najdete na www.iprpraha.cz/soutok.