Letovští zastupitelé budou jednat v klubovně fotbalistů

Ilustrační foto: archiv

LETY – Ještě před prázdninami se stihnou sejít zastupitelé obce Lety. Veřejné zasedání se tam uskuteční ve středu 16. června od 19.00 hodin.

Konat se bude v klubovně FK Lety v místním hostinci V Ofsajdu. Na programu je mimo jiné projednání a schválení účetní závěrky obce Lety a školky za rok 2020. Podají se i zprávy o přezkumu hospodaření dobrovolných svazků obcí Region Dolní Berounka a TřeMoLe za rok 2020. Dalším z bodů je i výsledek konkurzu na ředitele nové mateřské školy, která by se dětem měla otevřít v září 2022.

Program zasedání se schvaluje a popřípadě upravuje na začátku zasedání zastupitelstva obce.

(pan)