Královský průvod vyrazí na Karlštejn opět první víkend v červnu

Karel IV. se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora znovu vyjede mezi lid. Jedenáctý průvod z pražského Radotína na hrad Karlštejn se koná o víkendu 3. a 4. června.

Nocovat se bude tradičně v Dobřichovicích, kde je také na celé sobotní odpoledne i večer připraven bohatý program včetně poberounského muzikálu Noc na Karlštejně. A nejen tam se budou lidé bavit – přivítání císaře připravují ve všech obcích na trase – v Radotíně, Černošicích i Mokropsech, v Letech, Řevnicích, obou Třebaních a samozřejmě v Karlštejně. Letošní novinkou je průvod vévody Štěpána II. z Králova Dvora přes zastávky Beroun, Tetín a Srbsko.

Průvod pořádá již počtvrté město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za podpory Středočeského kraje, Státního fondu kultury ČR, svazku obcí Region Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdružení a hradu Karlštejn. Královský průvod 2017 se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové. Veškeré podrobnosti najdete na webu PruvodKarlaIV.cz.

(lh)