Krajský portál pomáhá žadatelům o evropské dotace

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Středočeský kraj uvedl do plného provozu Portál Regionální stálé konference Středočeského kraje (RSK SčK), který slouží zejména potenciálním žadatelům o dotace z evropských fondů. Testovací provoz běží už od září.

Konference je dobrovolné lokální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí včetně orgánů veřejné správy.

Portál https://rsk-sk.cz/ má pomoci plnit informační a propagační činnost RSK SčK. „Z hlediska informování bude náš nový portál sloužit  k tomu, aby potenciálním žadatelům o projekt přehledným a stručným způsobem poskytoval základní informace, které se týkají příležitostí, jež Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF fondy) přinášejí pro rozvoj území Středočeského kraje,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička.

Zájemci zde naleznou také informace o aktuální činnosti konference nebo o pozitivních dopadech evropské podpory. „Portál tak poslouží územním partnerům pro základní přehled o nejdůležitějších novinkách týkajících se práce RSK Středočeského kraje i všem potenciálním žadatelům o projekt jako jeden z informačních zdrojů o možnostech a příležitostech evropské podpory pro náš kraj,“ vysvětlil náměstek Horčička.

Uživatelé zde najdou několik sekcí, které jim představí například Regionální akční plán, základní informace určené územním partnerům zapojeným do RSK SčK, rady, které potenciálním žadatelům o projekt s dopadem na území Středočeského kraje mohou pomoci v základní orientaci o možnostech, jež jim nabízejí ESIF fondy a RAP. Budou zde také zveřejněny novinky o aktuálních výzvách nebo avízech s odkazy na stránky příslušných řídicích orgánů nebo novinky o připravovaných, probíhajících nebo ukončených projektech, jako například souhrnné přehledy.

(red)