Kraj podpořil žáky učebních oborů osmi miliony

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Středočeský kraj vyplatil v prvním pololetí aktuálního školního roku stipendia přesahující osm milionů korun žákům, kteří se vzdělávají ve vybraných učebních oborech. Peníze putovaly 3 196 studentům.

„O učební obory obecně klesá zájem, na druhou stranu je nedostatek kvalifikovaných řemeslníků na pracovním trhu. Ve Středočeském kraji je do stipendijního programu zapojeno 43 středních odborných škol,“ řekl středočeský hejtman Miloš Petera.

Středočeský kraj hradí stipendia žákům vybraných oborů od školního roku 2010/2011. Žáci mají nárok na měsíční příspěvek 300, 400 a 500 Kč dle ročníku. Díky programu vzrostl zájem o obory instalatér, strojní mechanik nebo opravář zemědělských strojů. Dosud kraj vyplatil zhruba 30 milionů korun více než 16 000 žákům.

„Žáci mají nárok na měsíční stipendium, pokud splní požadované podmínky, jakými jsou nulová neomluvená absence a bezproblémové chování. Dalším motivačním prvkem je prospěchové stipendium, které se vyplácí půlročně, pokud žák prospěl s vyznamenáním,“ doplnil statutární náměstek hejtmana pro oblast školství Milan Němec.

Podmínky k získání stipendia i seznam podporovaných oborů najdete zde.

(red)