Kraj dostane finance na průtah Řevnicemi

Foto: KÚSK

Vedení Středočeského kraje dostane peníze na rekonstrukci průtahu Řevnicemi. Včera ho informovalo Centrum pro regionální rozvoj. Finance půjdou z prostředků Integrovaného regionálního operačního systému (IROP).

„Centrum nám vůbec poprvé sdělilo, že Středočeským krajem podaná žádost o platbu na projekt „II/115 Řevnice, průtah“ byla schválena v plné výši a že do rozpočtu kraje se tak dostanou finanční prostředky odpovídající způsobilým výdajům projektu ve výši 6,2 milionu korun,“ upozornil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011). Čerpání finančních prostředků z IROP tím bylo úspěšně zahájeno.

Na rekonstrukci krajských silnic ve středních Čechách je v současné výzvě č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ v programu IROP vyčleněna částka 1,3 miliardy korun. Do této výzvy kraj už připravil 15 projektů za celkem 710 milionů korun a dalších šest projektů se ještě chystá zaregistrovat do 31. března, kdy končí lhůta pro podání žádostí.